KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
alaryhmä 9 mannermaiset kääpiöspanielit ja venäjäntoyt.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Venäjän suosituimpia kääpiökoiria 1900-luvun
alussa oli englanninkääpiöterrieri. Puhdasrotuisten kääpiöterriereiden kasvatus kuitenkin loppui lähes kokonaan vuosina 1920–1950, ja koirien lukumäärä putosi huolestuttavan alhaiselle tasolle. Vasta 1950-luvun puolivälissä venäläiset koirankasvattajat alkoivat elvyttää rotua, mutta lähes kaikilta jalostukseen käytetyiltä koirilta puuttui sukutaulu, eivätkä monet olleet edes puhdasrotuisia. Näille kääpiöterriereille laadittu rotumääritelmä poikkesi merkittävästi englanninkääpiöterrierin
rotumääritelmästä, ja siitä lähtien rodun kehitys Venäjällä kulki omia teitään.
Lokakuun 12. päivänä 1958 syntyi urospentu, jonka molemmat vanhemmat olivat lyhytkarvaisia, joskin toisella niistä oli hieman pitempi karvapeite. Sille kasvoi korviin ja raajoihin näyttävät hapsut, ja tämä piirre päätettiin säilyttää. Tällä uroksella astutettiin narttu, jolla myös oli melko pitkä karva, ja näin syntyi venäjäntoyn pitkäkarvainen muunnos, jota alettiin kutsua pitkäkarvaiseksi moskovankääpiöterrieriksi.

Moskovalaisella koirankasvattajalla Jevgenia Fominitšana
Žarovalla oli merkittävä osuus tämän muunnoksen kehittämisessä.
Pitkän jalostustyön tuloksena luotiin huolellisella valinnalla uusi rotu eli venäjäntoy, josta oli kaksi muunnosta: pitkäkarvainen ja lyhytkarvainen.

YLEISVAIKUTELMA: Pieni, tyylikäs, hyvin sopusuhtainen, korkearaajainen
koira, jolla on kevyt luusto ja litteät lihakset. Sukupuolten väliset erot ovat vähäiset.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on yhtä suuri kuin säkäkorkeus. Eturaajan korkeus kyynärpään kohdalla on vain hieman yli puolet säkäkorkeudesta. Rintakehä ulottuu kyynärpäähän. Kuono on lyhyempi kuin kallo-osa.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vilkas, hyvin iloinen, ei pelokas eikä aggressiivinen. Hyvin utelias, omistajaansa hyvin kiintynyt.

PÄÄ: Pieni suhteessa runkoon. Kevyt ja kuiva, ylhäältä katsottuna kiilamainen.
Niskakyhmy ei ole selvästi erottuva.
Kallo: Korkea, ei liian leveä (leveys poskikaarien kohdalla ei ole kallon syvyyttä
suurempi). Otsa hieman pyöristyvä. Kallo-osa on selvästi pyöristynyt mutta ei liioiteltu.
Otsapenger: Selvästi erottuva, keskisyvä.
Kirsu: Pieni ja hyvin kehittynyt; avoimet sieraimet. Väriltään musta tai karvapeitteen väriin sointuva.
Kuono: Kuiva ja kirsua kohti vähitellen kapeneva. Hieman kalloa lyhyempi, 1/3–2/5 koko pään pituudesta. Kuononselkä on suora.
Huulet: Ohuet, kuivat ja tiiviit, tummat tai karvapeitteen väriin sointuvat.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta; 2 tai 3 etuhammasparin tasapurenta hyväksytään muta se ei ole toivottu. Hampaat valkoiset ja keskikokoiset.
Posket: Litteät, vain hieman ulkonevat.
Silmät: Melko suuret, pyöreät, ilmeikkäät, kaukana toisistaan ja suoraan eteenpäin katsovat. Väriltään mahdollisimman tummat. Silmäluomet ovat tiiviit ja tummat tai karvapeitteen väriin sointuvat. Ilme on itsekäs, älykäs, utelias ja ystävällinen.
Korvat: Suuret, ohuet, korkealle kiinnittyneet ja pystyt. Pitkän tasasivuisen kolmion muotoiset, lähes pystyasentoiset. Pitkäkarvaisella muunnoksella ne voivat olla hieman leveäasentoisemmat.

KAULA: Pitkä, kuiva ja korkea-asentoinen.

RUNKO
Ylälinja: Kohtuullisesti ja vähitellen säästä hännäntyveä kohti laskeva.
Säkä: Hieman erottuva.
Selkä: Vahva ja suora.
Lanne: Lyhyt, riittävän lihaksikas ja hieman kaareva.
Lantio: Keskileveä ja riittävän pitkä, viistous vaakatasoon nähden noin 15°.
Rintakehä: Kyynärpäihin ulottuva, poikkileikkaukseltaan hieman litteä soikio.
Alalinja ja vatsa: Vatsa on kuroutunut ja vetäytyy ylös kohti kupeita muodostaen kauniisti kaartuvan linjan rintakehästä kupeisiin.

HÄNTÄ: Keskipitkä, sapelin tai sirpin muotoinen, ei tiukasti kiertyvä eikä mutkainen, keskikorkealle kiinnittynyt. Koiran liikkuessa hännän asento ei saa olla selkälinjan alapuolella eikä litteästi selän päällä. 2–4 nikaman pituiseksi typistetty häntä hyväksytään. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna eturaajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset, sivusta katsottuna ne asettuvat rungon alle. Etäisyys maasta kyynärpäähän on vain hieman
yli puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Kohtuullisen pitkät, eivät liian viistot.
Olkavarret: Suunnilleen yhtä pitkät kuin lapa. Lapaluun ja olkavarren välinen kulma on 100°-110°.
Kyynärpäät: Rungon suuntaiset.
Kyynärvarret: Pitkät ja suorat.
Ranteet: Kuivat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna suorat, sivusta katsottuna lähes pystysuorat.
Etukäpälät: Pienet ja soikeat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ja joustavat päkiät ovat mustat tai karvapeitteen väriin sointuvat.

TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, koiran seistessä hieman leveäasentoisemmat kuin eturaajat. Sivusta katsottuna asettuvat hieman rungon taakse. Polvet ja kintereet ovat kohtuullisesti kulmautuneet, kulmaukset sopusoinnussa etukulmausten kanssa.
Reidet: Kohtuullisen pitkät. Lihakset ovat kuivat ja kehittyneet.
Sääret: Suunnilleen yhtä pitkät kuin reidet.
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Pystysuorat ja yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Kaareutuneet ja tiiviit, hieman etukäpäliä kapeammat, eivät sisäeivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Kynnet ja päkiät ovat mustat tai karvapeitteen väriin sointuvat.

LIIKKEET: Vaivattomat, yhdensuuntaiset, kevyet ja eloisat, kohtuullinen askelpituus. Ylälinja on suora ja säilyy vakaana koiran liikkuessa, mutta hieman korkea säkä sallitaan. Liikkeessä pää on ylpeästi korkealla ja häntä riittävän korkeaasentoinen.

NAHKA: Ohut ja tiiviisti rungonmyötäinen.

KARVAPEITE
Karva: Rodussa on kaksi muunnosta: lyhytkarvainen ja pitkäkarvainen.
Lyhytkarvainen: Karva on lyhyttä, pinnanmyötäistä ja kiiltävää. Ei aluskarvaa eikä karvattomia alueita.
Pitkäkarvainen: Rungon peittää kohtalaisen pitkä (3–5 cm), suora tai hieman laineikas pinnanmyötäinen karva. Päässä ja raajojen etuosassa karva on lyhyttä ja pinnanmyötäistä. Raajojen takaosassa ja hännässä on selvät hapsut. Korvissa on runsaat, pitkien karvojen muodostamat hapsut. Aikuisilla koirilla hapsujen tulisi peittää kokonaan korvan ulkoreuna ja kärki. Rungon karvapeite ei saa näyttää pörröiseltä tai sotkuiselta.
Väri: Musta, maksanruskea, sininen tai liila ja näissä kaikissa punaruskeat (tan) merkit; punainen mustin, sinisin, maksanruskein tai liilanvärisin karvankärjin; punainen; kellanruskea; kermaväri. Kirsun väri sointuu karvapeitteen väriin.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset ja nartut 22–27 cm, ihanne 25 cm.
Paino: Urokset ja nartut korkeintaan 3 kg, ihanne 2,3 kg.

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• pelokas käyttäytyminen
• alle 22 cm tai yli 27 cm säkäkorkeus
• pitkä runko; liian köyristyvä lanne; jyrkästi laskeva lantio
• 1 tai 2 etuhampaan puuttuminen ylä- tai alaleuasta
• pitkäkarvaisella muunnoksella: puolipystyt korvat, jos syynä eivät ole     raskaat, liian pitkät korvakarvat
• lyhytkarvaisella muunnoksella: pehmeät korvat
• heikko alaleuka
• terävä tai raskas kuono-osa; kovera tai kyömy kuononselkä
• sisäkierteiset kyynärpäät, ulkokierteiset käpälät
• niukat etu- ja takakulmaukset
• ylikulmautuneet polvet ja kintereet
• häntävirheet: alas kiinnittynyt, kiertyvä tai spiraalimaisesti käyrä häntä, selällä makaava häntä
• vähäiset karvattomat alueet lyhytkarvaisilla koirilla
• liian pitkä, avoin tai hieman laineikas runkokarva pitkäkarvaisilla koirilla; pörröinen tai pysty karva; hännän koristekarvoituksen puuttuminen
• pienet valkoiset merkit rinnassa ja varpaissa
• liian laajat tai nokiset punaruskeat merkit

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• ylä- tai alapurenta; kaikki etuhampaat tasapurennassa; vino purenta; yhdenkin kulmahampaan puuttuminen; useamman kuin kahden etuhampaan puuttuminen kummassa tahansa leuassa
• kitalakeen tai ikeniin painuvat alakulmahampaat
• kieli koko ajan näkyvissä suun ollessa kiinni
• päälakiaukile yli 9 kk ikäisillä koirilla
• matalaraajaisuus
• liian voimakas, massiivinen rintakehä
• lyhytkarvaisella muunnoksella puolipystyt korvat
• pitkäkarvaisella muunnoksella riippuvat korvat
• lyhytkarvainen muunnos: useat karvattomat laikut (yli 25 %), hyvin pehmeä, sotkuinen, avoin runkokarva, liian pitkä karvapeite, jossa selvät hapsut raajoissa ja hännässä, trimmattu karvapeite
• pitkäkarvainen muunnos: korvahapsujen puuttuminen, kihara karvapeite tai hapsut, trimmattu runkokarva, puolipystyt korvat, joissa ei hapsuja
• kiertyvä häntä, häntämutkat
• valkoiset laikut päässä, kurkussa, välikämmenen/välijalan yläpuolella; suuret valkoiset laikut rinnassa; raidalliset (brindle) laikut; muu kuin rotumääritelmässä määritelty väri
• säkäkorkeus yli 29 cm tai alle 18 cm
• paino yli 3 kg tai alle 1,5 kg
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

Theme: Overlay by Kaira